ANASAYFA

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH

E-ISSN: 2757-959X

Editör: Doç. Dr. Sait BARDAKÇI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü