Makalenizi word/doc formatında aşağıdaki mail adresine gönderiniz

ijeriletisim@gmail.com

 

MAKALENİZİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, yazım kurallarına ve önerilen taslağa uyumu açısından editör değerlendirmesine tabi tutulur. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uygun bulunmayan çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına ve taslak biçimlendirmesine uymayan çalışmalar ise düzeltilip tekrar yüklenmek üzere yazarlara iade edilir.

2. Uluslararası İktisadi Ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi gönderilen bütün çalışmaların daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, orijinal ve özgün çalışmalar olması beklenir. Değerlendirme aşamasında, makaleler benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin 'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

3.

4. Birinci adım değerlendirme süreci için seçilen hakemlere 30 gün değerlendirme süresi tanınır. Bu süre sonunda değerlendirmesini tamamlamayan veya değerlendirme raporunu yüklemeyen hakemlerin görevi sonlandırılır ve yeni hakemler belirlenir.

5. Hakem değerlendirme sonucuna göre yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarlara iade edilir. Yayıma kabul edilen çalışmalar için yazarlara bilgi verilir ve çalışma gelecek ilk sayıda yayımlanır.

6.  Hakemlerin düzeltilmesini istediği çalışmalar için yazarlara 30 gün süre tanınır. Bu süre içerisinde gereken düzeltmeler yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir. Yazarlara tanınan bu sürenin aşılması durumunda çalışmanın süreci sonlandırılır ve en baştan yeni bir makale olarak yüklenmesi gerekir. Bu durumda birinci adım değerlendirme süreci yeniden başlatılır. Verilen sürede yüklenen düzeltilmiş sürüm gerekiyorsa yeniden hakeme yönlendirilir ve ikinci adım hakem süreci başlatılır; eğer hakem, çalışmanın düzeltilmiş halini görmek istememişse yayıma ilişkin kararı editör verir.

7. İkinci adım değerlendirme sürecinde yazarlar tarafından yapılan düzeltmeler hakemler tarafından izlenir ve hakemler çalışma hakkında son kararlarını editöre bildirir.

8.   Editör bu karara göre yayım sürecine ilişkin yazarları bilgilendirir.