Uluslararası İktisadi Ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi yılda iki defa (Nisan – Ekim) olmak üzere sosyal bilimler alanında yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara aittir. Yazıların içeriğinden kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur.

Dergimize gönderilmiş olan makalelerin daha önce yayımlanmamış veya başka bir yerde yayımlanmak üzere kabul edilmemiş/gönderilmemiş olması esastır.

Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır.

Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

Dergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır.